Backbox tüm ağınızı ve güvenlik aygıtı yedeklemelerinizi yöneterek son kullanıcılara cihazlarının durumuyla ilgili ek yararlı bilgiler aktarmasını sağlar. Bu, yazılımın daha sonra bir felaketin ne zaman ve nerede gerçekleşeceğinin tahmin edilmesine yardımcı olmak ve organizasyonların bu tür felaketleri proaktif olarak önlemesine yardımcı olmak için yardımcı olur. Ayrıca son kullanıcı, kendi özelleştirme sihirbazını kullanarak veya BackBox açık API’sini kullanarak kendi işlemlerini özelleştirebilir.


DISCOVER MORE


Hakkında

BackBox

BackBox 160 ‘dan fazla ağ ve güvenlik ürününe merkezi yönetim sağlayarak ağdaki kritik cihazların yedeklenmesini, geri yüklenmesini ve yönetilmesini otomatik hale getirmenin basit bir yolunu sunar.

BackBox yıllar boyunca bir bir ağ yedekleme çözümünden günümüzün modern ve akıllı otomasyon platformuna dönüşmüştür. Müşterilerden gelen talepler ile gelişen ürün özellikleri çok kapsamlı ve ihtiyaç duyulan tüm özellikleri karşılayacak hale gelmiştir.

Günümüzde, BT ve Güvenlik ekipleri felaketleri önlemek için mükemmel ağ ve güvenlik operasyonlarını yürütmek için gerekli kaynaklara sahip değiller. Hackler, kesintiler gibi olaylar neticesinde felaket kurtarma sürecine duyulan ihtiyaç yaygın ve kritiktir.

BackBox organizasyonların ihtiyaç duyduğu Felaket Kurtarma operasyonlarını otomatize ederek altyapı ve güvenlik yöneticilerinin işlerini kolaylaştırır.

 


Web sitesi

backbox-header

BackBox Çözümleri

Ağ otomasyonunu basitleştirin


Yedekleme ve Kurtarma

5 adımlı doğrulama ve tek tıklamayla kurtarma ile yedeklemeleri planlayın. Karmaşık ağınızın görünürlüğünü sağlayarak yedeklemeleri kontrol altına alın.

home3-card5
Envanter Yönetimi

Tüm cihazlar için gerçek zamanlı dinamik envanter bilgilerini ve raporları toplayayın. Ağınızı etkilemeden önce sorunları önleyin ve düzgün çalışmayı doğrulayın.

Görev Otomasyonu ve Erişim Yönetimi

Rutin veya karmaşık görevleri tamamlamak için özel otomasyon zincirleri oluşturun. Komutları aynı anda istediğiniz sayıda cihaza yayınlayın.

Background

BackBox Yetenekleri


Otomatik Yedekleme ve Felaket Kurtarma

BackBox, tüm ağ aygıtı yapılandırma (Config) yedekleriniz için tek bir merkezi havuz sağlar. Elle veya komut dosyasıyla yazılmış yedekleme prosedürlerine duyulan ihtiyacı ortadan kaldıran BackBox, kurtarma için gereken tüm yapılandırma dosyalarını çekecektir. Ağ aygıtı yapılandırmalarını yedeklemek çok önemlidir ancak daha da önemlisi her organizasyonun bu yedekleme prosedürlerinin doğrulandığından emin olması gerekir.

Otomatik Yedekleme ve Felaket Kurtarma
Background


BackBox, ağ yapılandırma yedeklemelerininin doğrulanması için 4 yöntem kullanır :

– MD5 Doğrulama : BackBox, uzak cihazlarda oluşturulan tüm kritik dosyalar için bir MD5 checksum kontrolü gerçekleştirir. Bu kontrol yöneticinin bir cihaza geri yüklemeden önce herhangi bir dosyanın bütünlüğünü doğrulamasını kolaylaştırır.

– Dosya İçeriği Kontrolü : Herhangi bir ASCII tabanlı konfigürasyon için, yöneticiniz, dizinin dosya içinde herhangi bir yerde bulunup bulunmadığını veya belirli satırlarda olsun, BackBox’u dosya içinde herhangi bir dize veya metni arayacak şekilde yapılandırabilir.

– Dosya Boyutu Sapması : BackBox cihazlar için belirli bir dosya boyutu aralığının beklenmesi için yapılandırabilir. Böylelikle beklenen aralığın dışında kalan dosyalar, daha fazla doğrulama yapılmasının gerektiği konusunda yöneticiyi uyarır.

– Dosya Bozulması : Kullanılamaz yedeklemeler genellikle bozuk arşiv dosyalarından kaynaklanır. BackBox varsayılan olarak herhangi bir arşivi toplamak, açmak ve bozuk olmadığından emin olmak için ayarlanabilir ve bu yetenek tar.gz arşivlerinde saklanır.

 

Akıllı Kontroller ve Denetimler

BackBox, düzenli ağ izleme çözümlerinin aksine, sisteminizin sağlığını kontrol edebilen ve cihaz yapılandırmanızın tutarlılığını ve tutarlılığını koruyabilen önceden tanımlanmış bir imza seti ile birlikte gelir. BackBox düzenli izleme çözümlerinin aksine uygulama seviyesinde, daha derin bir zekaya izin veren kontrolleri gerçekleştirebilir. Kontroller sırasında alınan ölçülebilir veriler, cihaz ihtiyaçlarını tanımlamak için zaman içinde toplanabilir, kaydedilebilir ve gözden geçirilebilir.

– Ağ Performansı Denetimleri : Bir grup imza, performans imzalarıdır, VPN çıkışı, bağlanan kullanıcı sayısı, bağlantı tablosu kullanımı gibi şeyleri kontrol edebilir.

– Ağ Operasyonel Denetimleri : BackBox ayrıca, politika standartlarına, şirket standartlarına ve standart olmayan konfigürasyonun otomatik düzeltilmesine yardımcı olacak operasyonel kontroller için önceden tanımlanmış bir dizi imzaya sahiptir.

– Ağ Güvenliği Denetimleri : Bu önceden tanımlanmış imzalar ağ güvenlik risklerini tanımlamaya yardımcı olabilir. Bu set, etkinleştirilen hassas protokoller, parola karmaşıklığı ve CVE güvenlik açığı gibi güvenlik risklerini tanımlamaya yardımcı olabilir.

Ağ Görünürlüğü ve Ağ Eşlemesi

BackBox, cihazlara düzenli olarak bağlandığından ve gerekli bilgileri çektiğinden BackBox, ağ ile ilişkili cihazların dinamik bir listesini, her bir yedeklemeyle otomatik olarak doldurulacak ve güncellenecek şekilde sağlayabilmektedir.

BackBox bu avantajı bir adım ileriye taşır. Versiyon 6 ile birlikte cihazlara bağlıyken yönlendirme ve IP’ler gibi ağ bilgilerini alır ve ona göre bir ağ haritası çizer. Bu harita, kullanıcılara manuel çizimler veya belirli sınırlı tarama kullanmadan, gerçek zamanlı, ağın tam olarak görünürlüğünü ve rotalarını verir. Bu haritadan kullanıcı, ikinci noktanın ağ noktasından alınan bir rotayı izleyebilir, cihazların yedek durumlarını görebilir.


Multi-tenant network desteği

BackBox, cihaz yapılandırmalarının otomatik olarak yedeklenmesini ve depolanmasını, tek tıklamayla kurtarma, gerçek zamanlı envanter yönetimi, özel görev otomasyonu ve tüm kritik cihazlarınız için önleyici sağlık kontrolleri planlama yeteneği sağlar. BackBox, herhangi bir kuruluş, Multi-tenant network siteler ve servis sağlayıcılar için idealdir.

Multi-tenant network desteği
Background


Kaynaklar

Ürünler ile alakalı özet bilgiler


Yedekleme Stratejiniz Hakkında Sormanız Gereken 8 Soru

1. En kötüsüne hazır mıyız?
Kuruluşunuzun ağının sıfırdan geri yüklenmesine ihtiyaç duyması durumunda, bu süreç otomatikleştirilmelidir. BT ekibiniz ne kadar yetenekli olursa olsun, ağınızı geri yüklemek için komut dosyalarını manuel olarak oluşturmak ve çalıştırmak için kişilere güvenmek gerçekçi değildir.

2. Tam olarak ne yedekleniyor?
Yedeklenen her şeyin belirli ve eksiksiz bir listesini sunulamıyorlarsa mevcut planda çok fazla belirsizlik olduğunu ve ek parametrelere ihtiyaç duyulduğunun bir göstergesidir.

3. Yedeklemeler ne sıklıkla gerçekleşiyor?
Düzenli yedeklemelerin ne sıklıkta gerçekleştiğine ilişkin belirli bir kadansın yanı sıra ne tür bir olayın geçici bir yedeklemeyi tetikleyebileceğine (örn. yapılandırmalardaki herhangi bir değişiklik) ilişkin yönergeler olmalıdır.

4. Ağınıza bağlı tüm cihazlar için konfigürasyonların ne olması gerektiğini biliyor musunuz?
Çoğu zaman bu bilgiler dağınık parçalar halinde veya yalnızca belirli BT personelinin zihninde bulunur. Bir kesinti durumunda sorunsuz bir kurtarma sağlamak ve BT sistemlerinin güvenilirliğini artırmak için dikkatli bir şekilde belgelenmeli ve otomatikleştirilmelidir.

5. Uygulanan en son yamalar nelerdi ve ne zaman yüklendi?
Yama yönetimi, genellikle çok özel olarak yapılan ve yetersiz belgelenen ağ sağlığının başka bir yönüdür. Şu anda hangi yamaların kurulu olduğu konusunda tamamen güncel olmak, hangi sistemler için hangi güncellemelerin gerekli olduğunu bilmek ve yamaların doğru bir şekilde kurulduğunu nasıl onaylayacağınız çok önemlidir.

6. Geri yükleme süremiz iyileşiyor mu?
Ekibinizden son birkaç kesintiyle ilgili geçmiş verileri incelemesini isteyin. İyileşme zamanı ve genel verimlilik iyileştirilmelidir.

7. Düğmeye kim basar?
BT ekibinizin herhangi bir üyesi  kriz durumunda ağır işleri yapmak ve bir etki yaratmak için seçilmiş bir avuç kişiye güvenmek yerine acil durum operasyonlarını yürütebilmelidir.  Bir kurtarma işleminin hızlı, verimli ve yetkilendirdiğiniz herkes tarafından tamamlanabilmesi çok önemlidir.

8. Sonuca güveniyor musunuz?
Yalnızca birkaç kişinin bildiği karmaşık, yerel bir süreç yerine bir dizi basit eylemle kurtarma uygulamak sonuçların her zaman güvenilir ve izlenebilir olmasını sağlar.

Bu soruları BT ekibinize sormak mevcut yedekleme stratejinizin yeterli olup olmadığını veya değişiklik yapılması gerekip gerekmediğini doğrulamanıza yardımcı olacaktır. Belki de nelerin yedeklenmesi gerektiğine dair daha net tanımlara ihtiyacınız var veya süreci BT ekibindeki seçilmiş birkaç kişinin aksine acil durum operasyonlarını yürütebilmesi için geliştirmeniz gerekiyor.Dökümanlar

Çözümler ile alakalı ek kaynaklar:Demo Talebi

Ürünler hakkında demo talepleriniz için iletişime geçebilirsiniz.


Demo Talebi
Teklif

Uzman kadromuz tarafından ihtiyaçlarını belirlemek için buradayız


Teklif Talebi


ItwayITWAY TÜRKİYE
Tel: +90(216) 576 77 47
Fax: +90(216) 576 77 63
info.tr@itwayvad.com.tr

Ürünler

Academy

Takip edin